about us services our stuff volunteers
take tour now

DESPRE NOI
  ◦ ISTORIC

  ◦
MISIUNE, VIZIUNE, VALORI ASUMATE SI RESPONSABILITĂŢI
 
  ◦
ECHIPA MANAGERIALA

  ◦
STRUCTURA SPITAL
 
  ◦
COMISIA DE DISCIPLINA
 
  ◦
CERTIFICARI

  ◦
GRANTURI SI PROIECTE

  ◦
PARTENERI

  ◦
CODUL DE CONDUITĂ

  ◦
PROCEDURI

  ◦
GALERIE FOTO

  ◦ ASOCIATIA "PRIETENII MATERNITATII CUZA VODA"

 
  MISIUNE, VIZIUNE, VALORI ASUMATE SI RESPONSABILITĂŢI
         
 Misiunea Spitalului
         Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie ”„Cuza Vodă” Iași este o unitate sanitară de  monospecialitate,  reprezentând maternitatea de referinţă a tuturor cazurilor grave şi dificile de gravide cu risc obstetrical crescut din Regiunea de Nord-Est a Moldovei.
Este o unitate sanitară cu personalitate juridică de utilitate publică, organizată  în subordinea Consiliului Județean Iași și care furnizează servicii medicale pe baza Contractului încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi.
Misiunea noastră este de a asigura servicii medicale de înaltă calitate, centrate pe nevoile pacienților. În vederea îndeplinirii acestei misiuni sunt necesare priorități clare, susținute de managementul și personalul spitalului, colaborare cu comunitatea împărtășite de valori precum: Colaborare, Deschidere, Respect și Împuternicire.

Viziunea Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ”„Cuza Vodă” Iași: ”CU NOI ÎNCEPE VIAȚA”
Dorim să oferim îngrijiri clinice excelente într¬-un mediu adecvat, de a impune un nou standard de calitate a seviciilor medicale în concordanță cu cele mai avansate tehnici, cunoștințe și practici medicale de îngrijire, servicii medicale în condiții de siguranță pentru actul medical și inovative, receptive, precum și pline de compasiune pentru pacienți.

Pricipiile și Valorile asumate de către Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Cuza Vodă” Iași fără a avea un caracter limitativ, sunt următoarele:
 • profesionalism şi eficienţă - principiu conform căruia personalul are obligația de a îndeplini atribuțiile de serviciu cu responsabilitate, competență, eficiență, corectitudine și conștiinciozitate;
 • etică şi integritate profesională – principiu conform căruia personalului îi este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material și să-și exercite atribuțiile de serviciu, cu bună-credință, să acționeze pentru îndeplinirea conformă a atribuțiilor de serviciu;
 • deschidere și transparență - principiu conform căruia canalele de comunicare sunt deschise atât dinspre conducere către angajaţi, cât şi dinspre angajaţi către conducere; Deciziile sunt luate și cu consultatea pacienților;
 • prioritatea interesului pacientului - principiu conform căruia pacientul este în mijlocul sistemului, acesta are dreptul să fie reprezentat în mecanismele decizionale, să fie tratat cu respectarea demnităţii şi drepturilor sale; personalul are îndatorirea de a considera interesul pacientului mai presus decât interesul personal, în exercitarea atribuțiilor funcției;
 • asigurarea egalității de tratament, nediscriminare-  principiu conform căruia personalul are îndatorirea de a aplica același regim în situații identice sau similare; angajați sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atrbuțiilor.
 • Loialitate – angajații sunt devotați activității lor profesionale și acționează doar în scopul îndeplinirii obiectivelor asumate.

Priorităţile Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Cuza Vodă”
Priorităţile noastre sunt cel puţin:
 • Promovarea calității în toate domeniile și la toate nivelurile structurale și funcționale ale Spitalului prin:
 • Cultivarea unui sistem de valori și a eticii manageriale bazate pe transparență, comunicare și întelegere, în care atribuțiile și responsabilitățile individuale să fie cunoscute și respectate la fiecare nivel;
 • Îmbunătățirea nivelului de satisfacție al pacienților;
 • Revizuirea și elaborarea permanentă a procedurilor operationale si de sistem si a protocoalelor diagnostice și terapeutice, care să reprezinte scheletul pe care se construiește un act medical de calitate;

Responsabilitatea privind respectarea normelor de conduită profesională:
 • Conducerea spitalului trebuie să elaboreze și să implementeze valorile şi politicile unităţii, să coordoneze activitatea în conformitate cu acestea şi să trateze în mod adecvat orice abatere de la aceste norme.
 • Persoanele aflate în funcţii de conducere trebuie să ofere un model de comportament etic şi să promoveze un climat organizaţional în care valorile, politicile şi standardele de etică să fie cunoscute şi respectate.
 • Responsabilitatea personalului este de a contribui la îmbunătăţirea permanentă a performanţei instituţiei. Să se asigure că, prin acţiunile şi opiniile sale nu aduce atingere prestigiului profesional al colegilor sau prestigiului Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Cuza Vodă”.
De asemenea, are responsabilitate faţă de promovarea valorilor etice incluse în acest cod şi asupra promovării şi menţinerii unei culturi organizaţionale bazate pe aceste valori.

Valorile organizației
 • Furnizarea celor mai bune îngrijiri de sănătate fizice și emoționale pacienților și familiilor acestora.
 • Crearea unui mediu de lucru în care fiecare persoană este valorizată, respectată și are posibilitatea dezvoltării profersionale și personale.
 • Asigurarea accesului la servicii medicale de calitate tuturor pacienților care se adresează spitalului, cu sprijinul celor mai recente tehnologii, cercetării și educației.
 • Întărirea colaborării cu alte spitale, universități și instituții din țară și străinătate, în vederea îmbunătățirii continue a calității serviciilor medicale.
 • Demonstrarea responsabilității sociale prin utilizarea judicioasă a resurselor disponibile.

ADRESA
 Iasi
Cuza Voda 34
Romania
TELEFON
0232-213000
0232-215468
TRANSPORT NEONATAL: 0232-213400
EMAIL
contact@spitalcuzavodaiasi.ro
maternitatecv@iasi.rdsmail.ro
Home | Despre noi | Servicii medicale | Pacienti si vizitatori | Informatii publice | Contact ANUNTURI
Contact © 2015