about us services our stuff volunteers
take tour now

       INFORMATII PUBLICE


Organigrama, statul de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare, aprobate prin Hotararea Consiliului Judetean 283/29.08.2018
Membrii comitetului director Manager - Ec.ROBERT DÂNCĂ
Director Medical - Dr. BOGDAN DOROFTEI

Director de Ingrijiri - As.DALILA DUMITRACHE
Director Fin.Contabil - Ec.GICA COŞESCU
Medic Epidemiolog - Dr. Staicu Madalina Maria
Declaratii de avere Manager - Ec.ROBERT DÂNCĂ
Director Medical - DR. BOGDAN DOROFTEI

Director de Ingrijiri - As. DALILA DUMITRACHE
Director Fin.Contabil - Ec.GICA COŞESCU
Medic Epidemiolog - Dr. STAICU MADALINA
Consiliul de Administratie Membru – Dr.Liviu Stafie -reprez. Directia de Sanatate Publica Iasi
Membru supleant – Cons.Jr.Rusu Vasile  - DSP Iasi
Membru - Conf. Univ. Dr. Dan Cobzeanu
- reprez. U.M.F."Gr.T.Popa" Iasi
Membru supleant -  Sef lucrari Andronic Dan Constantin
Membru –  Ganea Daniela, reprezentant Consiliul Judetean Iasi
Membru supleant - Curca Claudia, reprezentant Consiliul Judetean Iasi
Membru –  
Calin Stefan, reprezentant Consiliul Judetean Iasi
Membru supleant – Urcaciu Ion Lorin, reprezentant Consiliul Judetean Iasi
Membru –  Dr.Untu Gabriela Camelia, reprezentantul Presedintelui Consiliul Judetean
Membru supleant Alungulesei Gabriela, reprezentantul Presedintelui Consiliului Judetean
Membru – Conf.dr. Socolov Razvan Vladimir, reprezentant Colegiul Medicilor Iasi
Membru supleant Dr. Grigore Mihaela, reprezentant Colegiul Medicilor Iasi
Membru – moasa lic. Bolota Maria, reprezentant OAMGMAMR Iasi cu statut de invitat
Membru supleant as med Agape Seranta, reprezentant OAMGMAMR Iasi
Consiliul de Etica Membru titular: şef lucrări dr. Grigore Mihaela – medic primar în specialitatea obstetrică ginecologie – reprezentant corpul medical cu integrare clinică;
Membru supleant: conf. univ. dr. Anton Emil – medic primar în specialitatea obstetrică ginecologie - reprezentant corpul medical cu integrare clinică;
Membru titular : dr. Mihăilă Cătălin Radu – medic primar în specialitatea obstetrică ginecologie - reprezentant corpul medical, altul decât personalul cu integrare clinică;
Membru supleant: dr. Bivoleanu Anca Roxana – medic primar în specialitatea neonatologie - reprezentant corpul medical, altul decât personalul cu integrare clinică;
Membru titular: dr. Dalas Ecaterina – medic primar în specialitatea obstetrică ginecologie - reprezentant corpul medical, altul decât personalul cu integrare clinică;
Membru supleant: dr. Dâncă Bianca – medic primar în specialitatea A.T.I. -reprezentant corpul medical, altul decât personalul cu integrare clinică;
Membru titular: dr. Nica Mariana – medic primar în specialitatea neonatologie - reprezentant corpul medical, altul decât personalul cu integrare clinică;
Membru supleant: dr. Cărăuleanu Mihaela Daniela – medic primar în specialitatea obstetrică ginecologie - reprezentant corpul medical, altul decât personalul cu integrare clinică;
Membru titular: Breahnă Oana Loredana – moaşă licenţiată pr. -  reprezentant asistenţi medicali;
Membru supleant: Drăgan Violeta - moaşă licenţiată pr.- reprezentant asistenţi medicali;
Membru titular: Neculau Mihaela – asistent medical pr. PL – reprezentant asistenţi medicali;
Membru supleant: Apostol Petronela - asistent medical pr. PL - reprezentant asistenţi medicali;
Membru titular: Pintilie Valerian - reprezentant Asociaţia Naţională pentru Protecţia Pacienţilor;
Membru supleant: Iordache Dragoş - reprezentant Asociaţia Naţională pentru Protecţia Pacienţilor;
Secretar supleant: Scurtu Nicolae Bogdănel – medic primar în specialitatea obstetrică ginecologie;
Consilier juridic supleant: Bura Florica Daniela
Lista informatii de interes public 
 Presa
 Nota de informare privind protectia datelor personale
Planul Strategic 2011-2020
Planul de Management
 Declaratie de aderare SNA 2016-2020
Regulament de Ordine Interioara
Regulament de Organizare si functionare
Contractul cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Iasi
Contracte de achizitii publice
 Date statistice si raport anual
Bugetul de venituri si cheltuieli
 Transparenta veniturilor septembrie 2019
 Consumul valoric la medicamente pe anii 2015-2019
 Lista dotarilor spitalului
 Regulament de acordare a voucherelor de vacanta
 Anuar etic


ADRESA
 Iasi
Cuza Voda 34
Romania
TELEFON
0232-213000
0232-215468
TRANSPORT NEONATAL: 0232-213400
EMAIL
contact@spitalcuzavodaiasi.ro
maternitatecv@iasi.rdsmail.ro
Home | Despre noi | Servicii medicale | Pacienti si vizitatori | Informatii publice | Contact ANUNTURI
Contact © 2015